Tidrapportering

Attestera arbetspass

Låt anställda rapportera in sina arbetstider och attestera deras arbetspass.

approve
absent-present

Interntid eller milersättning

Anställda kan rapportera in interntid eller avvikelse direkt via appen även milersättning kan rapporteras.

Löneunderlag

Attestera arbetspass och ta ut löneunderlag i slutet av månaden.

payroll

Mer om

Skapa ett test konto

Programmet är helt gratis att testa upp till 14 dagar.